Devrimci Parti, ‘Seçim tutum belgesi’ni açıkladı

Devrimci Parti 12 Mart 2023 günü Parti Meclisi’ni tek gündemle topladığını duyurdu. 14 Mayıs 2023 günü gerçekleşeceği ilan edilen Genel Seçimler’de parti tutum ve taktiğini belirlemek üzere tek gündemli yaptığı toplantıda aldığı kararları kamuoyu ile paylaşan Devrimci Parti, PM sonuçlarını “Politik Gerekçe” ve “Seçim Taktiğimiz” olarak iki başlıkta yayınladı. Sonuç metninin tamamı şöyle; Devrimci Parti […]

Birleşik Devrim ve Öncülük Hattının İnşası Üzerine | Ali Efe

Türkiye devrimci mücadelesi birleşik devrim perspektifiyle beş yıldır yeni bir örgütlenmenin ve mücadele tarzının etkisini yaşıyor. Beş yıl, salt zamansal ölçümüyle bile ‘Birleşik Devirim’i, kendinden önce yaşanan bütün birlik, birleşme, vb zeminlerde ortaya çıkan örgütlenmelerden ayırıyor. Uzun ömür bir yanıyla örgütlenmenin asgari sağlığı hakkında bize bir fikir verirken diğer yanıyla TC gibi güçlü bir düşman […]

Patriyarkal Kapitalizm ve Kadın Kurtuluşu | Zeynep Aziz

Burjuva ideolojisi mi? Hayat mücadelesi mi? “O zamanlar, bu durumu tanımlayacak bir kelimemiz bile yoktu. Adına ‘hayat’ diyorduk.” – Gloria Steinem Giriş Yıllardır kadınların verdiği mücadele sonucu bugün örgütlerimiz içerisinde gözle görülür bir değişimden geçiyoruz. 8 Mart öncesinde kadın komünarlar kız kardeşlerine yazdığı mektupta, onların deyimiyle “özel ve politik” olan bir durumu paylaşacaklarını, kendilerini sosyalist […]

Birleşik Devrim Tarihine Bakış | Umut Keçer

Giriş ve Geçmiş Mücadele Mirası Birleşik devrim mücadelesi Türkiye ve Kuzey Kürdistan topraklarında gelişen birleşik devrim mücadelesi açısından stratejik önemdedir. Türkiye işçi sınıfının ve ezilenlerin mücadelesi Türkiye devriminin kendi gelişim dinamikleri açısından köklü bir tarihsel mirasa sahiptir. Yine aynı şekilde Kuzey Kürdistan devriminin de uzun bir mücadele geçmişi vardır. Bu yönüyle birleşik devrim köklü bir […]

Birleşik Devrim Mücadelesinde Askerileşme | Mustafa Adalı

Devrim mücadelesinde zor eyleminin kendisi belirleyici pozisyondadır. Tarihin akışı içerisinde üretici güçlerin gelişimi, yeni toplumsal düzenin kuruluş süreçlerinde zorun örgütlenmesinin stratejik önemi kendisini göstermiştir. Devrimci sınıflar tarih boyunca eski düzenin temsilcilerini zor yoluyla alaşağı etmiştir. Türkiye devriminin gelişimi mücadelesinde devrimci zorun rolü, tarihsel örneklerinde olduğu gibi stratejiktir.  Türkiye devrimci hareketinin yükselişe geçtiği dönemler esasen zor […]

Dev-Genç ve Günümüzün Birleşik Gençlik Mücadelesi | Erdem Keçer

Dev-Genç’in 1969 yılında kurulmasının üzerinden yarım asırdan fazla bir süre geçse de ülkemiz devrimci gençlik hareketine dair bıraktığı miras hala aynı devrimci güzergahı kullanmaktadır. Devrimci gençlik mücadelesinin o günden bugüne kadar olan sürecini bilmek, hatta günümüzün birleşik mücadele yolunu aydınlatmak hem bir kopuşu hem de geçmişte kalan ve devrimci olan her şeyi sahiplenmeyi gerektirir. Dev-Genç, […]

Birleşik mücadelenin perspektifi ve kapsamı üzerine – Ali Efe

Boğaziçi Üniversitesi direnişiyle toplumsal muhalefetin biriken öfkesi bir kez daha açığa çıktı. Direnişin sürekliliği ve yaygınlaşması demokratik toplum muhalefetinin moral ve kararlılık düzeyinde de belirli bir yükselişe yol açtı. Boğaziçi eksenli direniş atmosferi henüz varlığını koruyorken hemen önümüzdeki günlerde, eğer ki gerici faşist iktidar –Gare saldırısında olduğu gibi Kürt devrimiyle şövenizmi aşkın bir politik etkileşim […]