Emperyalizmin Mezar Kazıcısı: Enternasyonalizm | Zeynep Aziz

Marx’ın dediği gibi nasıl ki kapitalizmin mezar kazıcıları işçi sınıfıysa emperyalizmin mezar kazıcısı da enternasyonalizmdir. Kapitalizm, beraberinde kendi mezar kazıcısı olan işçi sınıfını da yarattı. Bu sınıf ister istemez, kapitalizm dünyanın dört bir yanına sinsice yayılırken, uluslararası bir sınıf oldu ve doğal olarak mücadele yöntemleri de bir o kadar uluslararasılaştı. Dolayısıyla, emperyalizmle mücadeleyi tariflerken bunu […]

Patriyarkal Kapitalizm ve Kadın Kurtuluşu | Zeynep Aziz

Burjuva ideolojisi mi? Hayat mücadelesi mi? “O zamanlar, bu durumu tanımlayacak bir kelimemiz bile yoktu. Adına ‘hayat’ diyorduk.” – Gloria Steinem Giriş Yıllardır kadınların verdiği mücadele sonucu bugün örgütlerimiz içerisinde gözle görülür bir değişimden geçiyoruz. 8 Mart öncesinde kadın komünarlar kız kardeşlerine yazdığı mektupta, onların deyimiyle “özel ve politik” olan bir durumu paylaşacaklarını, kendilerini sosyalist […]

Kadınların Kurtuluşu için Kadın Emeğinin Devrimci Politikası | Zahide Sertbudak

Giriş Kadın emeğine ilişkin yazılacak bir yazıda karşımıza derya deniz çıkar. Hem kadın kurtuluş mücadele tarihimizin bu konudaki düşünsel-teorik tartışma birikimi hem de kadın emeğini birçok alanda kavramaya dönük ihtiyaç kadın emeğine dair yazılacak bir yazının kapsamını/sınırlarını belirlemek açısından zorluklar doğuruyor. Bu yüzden kapsamı ve sınırları önceden belirlenmiş bir yazı, yazıya başlayabilmek ve daha da […]