MLKP Kürdistan Örgütü: Komünist önder Baran Serhat yoldaş yaşıyor

MLKP Rojava Temsilcisi Bayram Namaz’ın ölümünün ikinci yılına ilişkin açıklama yapan MLKP Kürdistan Örgütü, “Baran yoldaştan devraldığımız bayrağı taşımaya ve onu zulmün kalelerinde dalgalandırmaya bir kez daha and içiyoruz” denildi.

Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Kürdistan Örgütü, 23 Mart 2019 tarihinde Türk devleti ve çeteleri tarafından Kuzey ve Doğu Suriye’nin Serêkaniyê kentinde suikast sonucu ölümsüzleşen MLKP Rojava Temsilcisi Bayram Namaz’ın ölüm yıldönümüne ilişkin açıklama yayınladı.

“Komünist önder Baran Serhat yoldaş yaşıyor” başlıklı ve 22 Mart 2021 tarihli açıklamada, “Bayram Namaz yoldaş, Kürt ulusunun evladıdır. 20 Şubat 1970’de Ağrı Patnos’da dünyaya gelir. Yurtsever, dini inançları yükse bir ortamda büyür. İşçilik yapar, öğrenci olur. 90’lara gelindiğinde O artık bir devrimci militandır” diye kaydedildi.

MLKP Kürdistan Örgütü açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

“Sömürgecilere karşı öfkesi büyük, halkına ve yurduna karşı sevdası derindir. Partisine olan bağlılığı bu öfke ve sevdanın kesişmesidir. Bu anda öfke devrimci zora dönüşür, sevdanın kapısı sosyalizme açılır.

“20. yüzyıl sosyalizminin inşacısı ve taşıyıcısı SSCB’nin yenildiği, sosyalizme inancın derinden sarsıldığı bu koşullarda devrimci hareketlerde sarsılır. Tasfiyecilik kendine yeni bir zemin bulmuştur. Devrimci ideallerden vazgeçiş, halka güvensizlik, vardır. Örgütlü mücadeleden kaçış eğilimi güçlüdür. İdeolojik çözülme hali vardır. Devrimin güncelliği, politik iktidar mücadelesi, kazanmaya olan inanç ve bu uğurda ölümü göze alacak bir kendini var ediş tarzı revizyonla karşı karşıyadır. Uğruna ölünecek değerleri yüksekte tutanlarla ‘birey olmak, bireyi yaşatmak’ hattında olanların şiddetli mücadelesi vardır.

“MLKP, Türkiye devrimci hareketinin rönesansı olarak doğar. Komünist program, devrimci strateji ve politika hattında komünistlerin birliği olarak devraldığı mirası yeni bir varoluş tarzında yeniden inşa eder. Kuzey Kürdistan’da başlamış devrimi Türkiye cephesinde karşılamayı stratejisinin temel sorunu olarak ele alır. Kuzey Kürdistan devriminin içinde kendine rol biçer. Bayram Namaz yoldaş Birlik devriminin kurucu üyesidir. O Türkiye ve Kürdistan devriminin yanı sıra Kuzey Kürdistan’da başlayan devrimin komünist öncü kadrosudur.

“30 yıllık devrimci ömründe zalimin zulmü karşısında başı her zaman dik olur. Hiçbir zaman boyun eğmez. İşkenceler, tutsaklıklar ve Parti yaşamında karşılaştığı farklı türdeki zorluklar O’nun devrim ve sosyalizm davasına bağlılığına gölge düşürmez. O her zaman ışıldayan bir netlikle devrimci amaçlarına bağlı kalır.

MLKP’NİN ÖNDER KADROLARINDANDIR
“Partisiyle kurduğu ilişki salt araçsal bir ilişki değildir. Bütün aklı, ruhu ve bedeniyle Partilidir Bayram Namaz yoldaş. O yürür, Parti yürür onun yürüdüğü yer de. Programında, stratejisinde, taktiğinde anlam bulan, hukuku tüzüğünde somutlanan çizgi devrimciliği Bayram Namaz yoldaş şahsında yeni bir kuvvet kazanır. O hem bir çizgi savaşçısı ve hem de o çizginin inşasında kendine rol biçmiş, rol almış bir devrimci önderdir. MLKP’nin tarihinde, bugününde ve geleceğinde varlık hakkı kazanmış bir öncü komünisttir. MLKP’nin önder kadrolarındandır.

“23 Mart 2019’da ölümsüzler taburunda yeni görevine başlamazdan evvel MLKP Merkez Komite üyesidir. Kürdistan Örgütünde yer alır, Rojava’da MLKP temsilcisi olma görevlerini üstlenir. O artık Baran Serhat’tır.

“Rojava devriminin komünist bileşeni olma iddiasıyla, Rojava semalarında orak çekiçli kızıl bayrağın dalgalanması için kararlı bir mücadelenin sahibi olur. İdeolojik olarak net, politik olarak kararlı, özgüvenlidir. Cüretkardır. Rojava devriminin savunmasında ve inşasında tüm kuvvetleri harekete geçirir. Salt partili kuvvetlere önderlik etmez, devrime önderlik sorumluluğuyla hareket eder. Devrimin halkçı karakterinin korunması güncel görevdir. Ama aynı zamanda onu sosyalizmin inşası amaçlarına bağlamaksızın bu karakterinin korunamayacağını bilir. Baran Serhat yoldaşın devrimi kavrayışı ve devrimi amaçlarına doğru itme tarzı devrimin sosyalizme yürüyüş güzergahıdır. Baran Serhat bu güzergahta yol, bütün anlamlarıyla birlikte güzergahın kendisi olur. Baran Serhat yoldaş, Rojava’dan başlamış Kürdistan devriminin bugünü ve geleceğidir. Baran Serhat yoldaşa bağlılığımız aynı güzergahta devrimci görevlerimize bağlılıktır.

FARKLI NİTELİKTE BİRÇOK GÖREV VE SORUMLULUK ALDI
“Farklı nitelikte birçok görev ve sorumluluk alır. Aldığı her görevin yeni nitelikler gerektirdiğini bilir ve bu nitelikleri kendisinde var etmek için bitimsiz bir coşku ve yüksek bir disiplinle çalışır. Sömürgeciliğe, faşizme, kapitalizme ait ne varsa söküp atmak için durmaksızın mücadele eder. Eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, devrimci öncüden başlayarak toplumsal düzeyde inşa edilmesi için her şeyini ortaya koyar. Partili kuvvetlerde, siper yoldaşlarında ve halkımızda onun bu emeklerinin elbet bir karşılığı vardır. Bulunduğu alanlarda, devrimci yoldaşlık, ferahlık, devrimci özgüven ve başarma arzusu nakış nakış işlenir yoldaş tarafından. O sadece partisine karşı sorumluluk hissetmez. Devrime ve devrimci harekete karşıda kendini sorumlu kılar. Hapishanelerde, dışarda, devrim topraklarında o kendinden menkul bir devrimcilik tarzıyla değil devrime ve devrimci harekete taşan bir sorumluluğu kendine görev bilir.

“O büyük devrimcinin aramızdan ayrılışının ikinci yılını geride bırakıyoruz. Geçen sürede sömürgeci faşist Türk devleti ve bağlı çeteleri tarafından Serêkaniyê, Girê Spî işgal edildi, halkın belediyelerine kayyum atandı, burjuva parlamentosunda halkın iradesinin mevzisi olan HDP’nin kapatılması için harekete geçildi, dağlarımız aralıksız biçimde bombalandı. Aramızdan şehitler kervanına katılanlar, tutsak düşenler oldu.

“Ancak, devrimci mücadele yoluna devam ediyor, yaşamın diyalektiği işliyor.

‘ROJAVA DEVRİMİ YAŞIYOR, ŞENGAL DİRENİYOR’
“Rojava devrimimiz yaşıyor, Şengal direniyor, dağlarımız heybetli direnişlere mesken oluyor, Garê zaferi yol gösteriyor. Halkımızın  tecrite, kapatmalara, kayyumlara cevabı Newroz oluyor. Milyonlar Newroz’da tek yürek olup sömürgeciliğe, faşizme karşı isyan ateşini harlıyor. Kadınlar, gençler her yerde mücadelenin en önünde saf tutuyor. Halkımızın sömürgeci faşizme karşı öfkesinin serhıldanlar, ayaklanmalar biçimini alması uzak değildir. Şimdinin emareleri bunun güçlü işaretlerine sahiptir. Bu irade yenilmez.

“Faşizm ve inkarcı sömürgecilik mutlaka yenilecek direnen halklar kazanacak.

“Halkımızın devrimci evlatları, komünistler, özgürlük ve sosyalizm mücadelesinin öncü müfrezesi kararlılığıyla, Baran yoldaşın varlık biçimine ve ideallerine bağlılıkla devrimci görevlerinin başındalar. Nerede devrimin bir cevheri varsa onu içermeyi görev biliyorlar. Siper yoldaşlığını bir tercih değil zorunluluk olarak kavrıyorlar. Halkımıza bağlılığı ve güveni devrimci varoluşlarının gereği görüyorlar. Baran yoldaşın komutasında yol almaya devam ediyorlar. Güzergahları Baranlaşma hattıdır.

‘İDEALLERİNE BAĞLI KALACAĞIZ’
“Hiçbir güç ve irade bizi ideallerimize ölümüne bağlı olmaktan geri düşüremeyecek. Baran yoldaştan devraldığımız bayrağı taşımaya ve onu zulmün kalelerinde dalgalandırmaya bir kez daha ant içiyoruz. Ant olsun. Ant olsun!”