DKP/BÖG: İmralı Sistemi Yıkılacak, Özgürlük Kazanacak

15 Şubat 1999’da Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan; NATO öncülüğünde uluslararası bir komployla rehin alındı. Bu komplo ABD başta olmak üzere emperyalist güçlerin Kürt halkına onun siyasi iradesine dönük uyguladığı uluslararası bir tasfiye hareketiydi. Abdullah Öcalan şahsında Kürt halkının örgütlü iradesi ve tüm bölge halklarına ilham kaynağı olan özgürlük mücadeleleri teslim alınmak istenmişti.

Geride bıraktığımız 22 yılda İmralı zindanında kapsamlı bir tecrit işkencesi ve izolasyon politikası uygulandı. Faşist iktidar son 6 yıllık süreçte “Çöktürme Planı” kapsamında, Kürt Halk Önderi üzerindeki tecriti boyutlandırarak, gerilla hareketine ve Kürt halkına yönelik imha ve soykırım politikalarını derinleştirdi. Sömürgeci güçlerin, başta tecrit olmak üzere devreye koydukları işgal ve imha siyaseti görkemli direnişler sonucu rejimi iç krizlere sürükleyerek çöküş sürecine taşıdı. Bakur’da, Haftanin’de, Rojava’da ve son olarak Gare’de kaybeden sömürgecilik oldu.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrit, aynı zamanda, Türkiye’de ve bölgede Kürt halkının özgürlük mücadelesini de tecrit etmek, yalnızlaştırarak imha etmek üzerinden şekillenmekteydi. Sömürgeciliğin bu planı, HBDH şahsında Türkiye işçi sınıfı ve ezilen halkın birleşik devrim mücadelesiyle, yine Rojava’da ki enternasyonalist birleşik zaferle parçalanmış, tecrit olan sömürgecilik ve onun çeteleri olmuştur.

Bugün PKK önderinin özgürleşmesi, aynı zamanda faşist iktidarın ve onu destekleyen Uluslararası emperyalist güçlerin, bölgede emekçi halklar üzerinde oynadığı oyunları da boşa çıkaracaktır.

DKP/BÖG; Türkiye işçi sınıfı üzerinde derinleşen sömürünün ve faşizmin yıkılmasını, sömürgecilikle de cepheden savaşarak gerçekleşeceğini ilan eder.  Bu temelde Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzerinde ki tecridin parçalanması, aynı zamanda bir halkın ve Türkiye emekçi sınıfların özgürleşmesi ile tıpkı bir zincirin halkları gibi birbirine bağlandığını ifade eder.

Bu temelde Kürdistan özgürlük gerillasının direnişinin tarihsel önemi bir kez daha gün yüzüne çıkmaktadır. Bugün dört parça Kürdistan’da faşizme ve işgalcilere karşı Kürt halkının özgürlük mücadelesinin temsilcisi özgürlük gerillasıdır. Gerillanın askeri varlığı ve mücadelesi Ortadoğu’da Kürt halkının özgürlük mücadelesinin güvencesidir. Özgürlük gerillasının hedef aldığı sömürgeciler, aynı zamanda Türkiye işçi sınıfını sömürüye mahkûm eden burjuvazinin kapitalist devletidir.

Bugün başta hapishanelerde açlık grevi direnişini sürdüren yoldaşlarımız olmak üzere, Boğaziçi’nden, fabrikalara, Amed’den, kadın kurtuluş mücadelesine, her yerde özgürlük gücü aynı düşmana, erkek devlete karşı taarruza geçmiştir. Birleşik devrim güçleri eylemleri ile tecrit duvarlarını hedef almakta, tek tek faşizmin inşa olduğu tuğlaları söküp atmaktadır.

2021 yılı Komplonun son yılı olacak, sömürgeci faşist devlet yıkılacaktır.

Kürt Halk önderi Abdullah Öcalan’a Özgürlük

Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız

Yaşasın Birleşik Devrim Hareketimiz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*